Om oss

 

Hjem-logo rød

Om Kristent Fellesskap Sørlandet

HVEM er vi?

– Vi er mange ulike mennesker. Ulik alder, ulik bakgrunn, ulik personlighet og ulike interesser. Noen liker fotball, andre spiller i band, noen elsker å fiske, andre liker å kjøre ATV. Vi er musikere, lærere, ingeniører, sykepleiere, snekkere, legesekretærer, økonomer selgere, psykologer, studenter, skoleelever, barnehagebarn.. Det vi har felles – er Jesus! Den Jesus Bibelen formilder er høyst levende og virkelig – noe hver enkelt av oss har fått erfare i våre egne liv. Hver enkelts historie er unik. Men noen ord finner du igjen i stort sette alle historiene; Kjærlighet. Tilgivelse. Nåde. Ny start. Fred. Jesus som Herre. Noen er i ferd med å oppdage Jesus. Andre har levd med Ham i mange år.


 

HVA gjør vi?
Vi tror Jesus hadde noe annet i tankene da Han grunnla sin menighet enn religion, ritualer og liturgi. Det Nye Testamentet beskriver mennesker som møttes til hverdag og fest. For å spise sammen, for å be sammen, for å samtale rundt Bibelen, for å hjelpe hverandre og andre mennesker. For å gråte og le sammen, for å våge å være åpne og reelle, for å forstå mer, for å gå videre i livet, for å helbrede! For å forandre verden, for å fortelle andre om Jesus, for å leve for Ham. Gjennom alt dette ønsker Gud å vise hvem Han er – for alle mennesker. Også i vår tid.


 

HVOR møtes vi?
Vi har ikke noe menighets-lokale eller kirkebygning. Husene og leilighetene våre fungerer godt for å møtes. Men vi møtes egentlig hvor som helst: på kafé,, på universitetet, på tur i skogen.. Gud er overalt vi er frie til å møtes hvor som helst, og med hvem som helst.


 

HVORDAN er vi organisert?
Vi møtes til fellessamlinger stort sett hver uke, men noen ganger møtes vi i forskjellige grupperinger: husmenigheter. Dette gjør det litt uoversiktlig. Lederne har ikke full kontroll. Men Gud har kontroll! Det holder. Noen holder til på Søm-området, andre på Lund, noen i Søgne og andre igjen i de indre bygder. Ønsker du å komme i kontakt med oss? Eller har du spørsmål du gjerne vil ha svar på

line-rød

Ta gjerne kontakt med oss. Kontaktpersoner:
Kristiansand øst: John Jacobsen tlf.95817580
Kristiansand sentrum: Odd Magne Aasheim tlf.90541500
Kristiansand vest og Søgne-området: Øyvind Mjanger tlf.41208241
Mandals-området og de indre bygder: Benedicte Jørgensen tlf.90065740

 

Kontonummer: 3000 40 00710